Homepage

Te leren

Pedagogisch overmeesteren
"Docenten kunnen leerlingen niet motiveren, ze kunnen wel proberen uit te zoeken wat hen motiveert" (Ruth Cohn)

In de ontmoeting met leerlingen gaat wel eens wat mis. Docenten beschikken over veel competenties maar soms niet over de juiste interventietechniek om met de leerling in verbinding te blijven. De toon tussen docent en leerling verandert dan snel en er worden posities ingenomen. Het wordt steeds moeilijker de relatie te herstellen. Gelijkwaardigheid en autonomie zijn zowel voor de docent als voor de leerling van essentiële betekenis in het leerproces.

Eigen wijsheden
Hier plaatsen we enkele van onze op eigen wijze tot stand gekomen artikelen. Regelmatig wisselt de samenstelling.
- "Ik en het leerklimaat"
- “Motivatie van leerlingen”
- “Wat motiveert de mentor”
- "Leer weerstand begrijpen"

Leervelden
Leerkwadraat is een allround bureau. Graag verkennen we met organisaties die met ons willen samenwerken op welke manier Leerkwadraat van dienst kan zijn. Met onderstaande opsomming geven we een beeld van de velden waarop we ons begeven.
- Activerende didactiek
- Advies en begeleiding van individuele medewerkers, directies, besturen & organisaties
- Audit zorgstructuur en handelingsplannen
- Bekwaamheidstoets voor docenten (wet BIO), nulmeting voor docenten PO en VO
- Coachend Leiderschap op alle niveaus en/of andere leiderschapsstijlen
- Coaching en / of supervisie van individuele medewerker, groep of team
- Coachopleiding
- Communicatie verbeteren op de werkvloer en efficiënt werken
- Conflicthantering en bemiddeling, mediation
- Cultuur van de organisatie herkennen en beïnvloeden
- Positieve Groepsvorming (Hutspot of Kliekjes) met leerlingen 
- Feedback geven en ontvangen, rechtstreeks aanspreken
- Financiële en juridische ondersteuning
- Functioneringsgesprekken een kwalitatieve impuls geven
- Individuele Ontwikkelings Plannen en Handelingsplannen
- Geweldloos communiceren
- Groepsprocessen herkennen en beïnvloeden
- Kwaliteitszorg
- Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden
- Mentoraats trainingen
- Omgaan met onderlinge verschillen tussen leerlingen en medewerkers
- Organisatieontwikkeling
- Pedagogisch overmeesteren in het primair proces (PO en VO)
- Persoonlijke ontwikkelingsplannen echt gebruiken
- Schoolplanontwikkeling
- Teamrollen, teamontwikkeling en teambuilding
- Time management & zelfmanagement
- Video Interactie Begeleiding (PO en VO)
- Vormgeven aan veranderingen in de organisatie
- Werving en selectie
- Zorgstructuur en handelingsplannen, audit en vervolgstappen