Homepage

Onmogelijk niet

Kansen
Veel organisaties geven hun medewerkers veel kansen. Docenten geven hun leerlingen eveneens veel kansen èn herkansingen. Soms zegt een organisatie van zichzelf dat ze een lerende organisatie is en toch geeft men elkaar weinig kansen. Er wordt dan snel afgerekend. Het stapeltje kanskaarten is bedroevend klein en een verwijzing naar 'de gevangenis'  ligt op de loer. Op welke wijze gaat een organisatie om met de mogelijkheden van haar mensen? Leerkwadraat ziet kans om samen met een organisatie die mogelijkheden te vergroten.
 
Anders
Leerkwadraat wil samen met een organisatie op een krachtige gelijkwaardige wijze aan het werk. We staan naast de betrokkenen en vanuit die positie werken we samen aan het vraagstuk of probleem. We toveren geen hapklare oplossingen uit de hoge hoed en nemen niet vooraf een blauwdruk mee. De samen gecreëerde oplossingen sluiten aan op de behoeften van de organisatie. Met vertrouwen en vanuit de ervaring dat er geleerd is, vervolgen we ieder onze eigen weg.

Bijziend en verziend

Vanaf welke kant van de verrekijker kijk je naar je eigen organisatie en naar je eigen werk?
Leerkwadraat kan helpen vaste patronen, routines en rituelen te herkennen en indien noodzakelijk te doorbreken. Onbevangen en onbevooroordeeld kan Leerkwadraat met een frisse blik van buiten naar binnen kijken. Daardoor helpt Leerkwadraat een organisatie bij de versterking van de kwaliteit van de kernprocessen.