Homepage

Competenties

Intensieve professionalisering en lerende organisaties gaan hand in hand. Leerkwadraat kan ondersteunen maar juist ook initiatieven nemen voor een planmatige competentieontwikkeling. Voor de trainers van Leerkwadraat vormen de complementariteit in het team, de verschillende dynamieken, de verschillende leerstijlen en de verschillende behoeften belangrijke randvoorwaarden. 

De trainers van Leerkwadraat verzorgen gedragsgerichte trainingen en richten niet af.