Homepage

Team

In een team speelt van alles. Zowel de persoonlijke rol (identiteit) binnen de groep of team als de relatie tussen de leden van de groep of team zijn van grote invloed op de groepsontwikkeling. De begeleiders van Leerkwadraat kunnen in groepsprocessen uitstekend de voorgrond van de achtergrond onderscheiden. Zij (her-) kennen de onderstromen in de groepsdynamiek en het script van groep of team. Met doeltreffende interventies beïnvloeden zij het groepsproces en spreken zij de deelnemers, met behoud van relatie, rechtstreeks aan op hun gedrag.