Homepage

Begeleiding

In de begeleiding door Leerkwadraat staat de persoon en zijn ontwikkeling centraal. Leerkwadraat begeleidt en traint individuen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Iemand van buiten die het je onmogelijk maakt om niet in de spiegel te kijken, kan zorgen voor een versnelling van het leren. Het leren en soms ook afleren van vaardigheden en het zonodig veranderen van de attitude dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Leerkwadraat biedt altijd een programma op maat. De context en de doelen van de opdrachtgever vormen de uitgangspunten voor de programmakeuzes.