Homepage

Adviesdoelgroepen

Alle belanghebbenden van een (school)organisatie (PO en VO): leerlingen, docenten, leerkrachten, afdelingen, leden van het onderwijs ondersteunend personeel, toezichthouders, teams, ouders, werkgroepen & commissies, medezeggenschapsraden, ouderraden, leerlingenraad, directie, besturen, schoolleiders.

Hoewel Leerkwadraat veelal werkzaam is in het onderwijs, richten we ons niet specifiek op onderwijsorganisaties. Elk bedrijf en elk team kan van ons maatwerk gebruik maken!